Kaupunkipyöräily on urbaani ja tehokas kulkumuoto

Kun ihmisiä pyydetään kuvittelemaan mielessään miltä näyttää nykyaikainen kaupunkiympäristö, on tämän tehtävän tuloksista yleensä kohtalaisen helppo päätellä, kuinka läheinen suhde ihmisellä itse asiassa on kaupunkimaiseen miljööseen. Useimmat kuvittavat kaupunkia ihmisillä ja autoilla, mutta erityisesti urbaanista sielunmaisemasta ponnistavat ihmiset muistavat lisätä joukkoon myös yhden tai useamman pyöräilijän. Varsinkin yleiseurooppalaisesta näkövinkkelistä tarkasteltuna tämä on hieman poikkeuksellista. Ihmistä voimanlähteenään käyttävänä ajoneuvona polkupyörä on ollut erottamaton osa ihmisten elämää ja kulttuuria jo useita satoja vuosia.

Vaikka nykyaikaista kaupunkiympäristöä kehitetään osittain autoliikenteen näkökulmasta siten, että niin jalankulkijat kuin pyöräilijätkin jäävät vähemmälle huomiolle, puhtaasti tuotantoyksiköiden näkökulmasta tarkasteltuna polkupyöriä on huomattavasti enemmän. Varsinkin maailmalla polkupyörä oli pitkään yleisempi näkymä kaupungeissa kuin auto jo pelkästään polkupyörällä liikkumisen helppouden ansiosta.

Nykyaikaisen kaupunkipyörän ominaisuuksiin katsotaan lukeutuvan istuva ajoasento, pinnivaihteisto, runkoon kiinnitetty O-lukko, varoituskello ja valo. Kaupunkipyörän standardimallina pidetään englantilaista roadster-tyyppiä, jonka katsotaan levinneen maailmalla Ison-Britannian alusmaiden myötä, mutta itse pyöräilyn kannalta asialla ei ole niinkään väliä.

Kaupunkipyörällä työmatkalle

Verrattuna moniin menneisiin ajanjaksoihin, nykyaikaa määrittää monella tapaa erikoistuneen kuluttamisen piirteet. Tästä syystä polkupyöristäkään ei voi puhua totuudenmukaisesti vain polkupyörinä, vaan tullakseen ymmärretyksi on syytä tarkentaa, että puhuuko hyötypyöristä, maastopyöristä tai nykyään suosiossa olevista hybridipyöristä, jotka tavalla tai toisella yhdistelevät elementtejä kahdesta edellisestä. Työmatkapyöräily on suosiotaan kasvattanut liikkumismuoto erityisesti nuorten kaupunkilaisten ja aikuisten keskuudessa. Periaatteessa mikä tahansa polkupyörä toimii varsin hyvin myös työmatkojen kulkemiseen, mutta niiden teknisillä ominaisuuksilla on jonkin verran vaikutusta matkan sujuvuuteen.

Yleisin käytetty polkupyörän tyyppi on epäilemättä hyötypyörä, joka useimmissa tapauksissa vastaakin ihmisten mentaalista mielikuvaa polkupyörästä. Yksinkertaiset, useimmiten yksivaihteiset hyötypyörät ovat usein pyörämalleista raskaimpia ja sopivat erinomaisesti työmatkapyöräilyyn, jos kuljettu matka ei ole liian pitkä.

Markkinoilla yleistyneet hybridipyörät tuovat kaupunkipyörän perusolemukseen maasto- ja mäkipyöräilyyn kehitettyjen pyörien ominaisuuksia. Näitä ovat muun muassa laajemmat renkaat ja isommat vaihteistot, mutta niissä on säilytetty myös monia perinteisen kaupunkipyörän ominaisuuksia, kuten housuja suojaava ketjusuoja ja ajovalot.

Kaupunkipyörät yhteiskäytössä

Monissa tietyn urbaaniusasteen ylittävissä kaupungeissa on otettu käyttöön erilaisia kaupunkipyöräjärjestelmiä, joiden tarkoitus on vuokrata tai lainata polkupyöriä ihmisten yhteiseen käyttöön. Tämän kaltaiset systeemit ovat hyvin yleisiä Keski-Euroopassa, erityisesti Saksassa. Mutta myös joissakin Suomen suurista ja keskisuurista kaupungeista on käytössä jonkinlainen kaupunkipyöräjärjestelmä. Yleisesti ottaen kaupunkipyöräjärjestelmät toimivat huomattavan matalalla aloituskustannuksella, mikä on lisännyt niiden suosiota varsinkin nuorten kaupunkilaisten keskuudessa. Kaupunkipyöräjärjestelmiä hallinnoivat niin kaupungit kuin yksityisetkin tahot ja niiden toiminta on usein mainosrahoitteista.

Kaupunkipyöräjärjestelmien ehdottomiin etuihin kuuluu ensinnäkin se, että ne säästävät ketterää liikkumismuotoa vain satunnaisesti kaipaavat kaupunkilaiset oman pyörän hankkimiseen liittyviltä aloitus- ja huoltokustannuksilta. Yhteiskäytössä olevat kaupunkipyörät ovat myös erittäin mukavia liikkumisvälineitä kaupungeissa vieraileville turisteille. Muulle liikenteelle kaupunkipyöräjärjestelmän edut ilmenevät julkista liikennettä tukevan mallin muodossa. Kun ihmiset kulkevat lyhyitä kaupunkimatkoja polkupyörillä, sillä on vähentäviä vaikutuksia niin ruuhkiin, päästöihin kuin liikenteen tuottamaan meluunkin. Monet modernit ratkaisut, kuten älykortit ja kännykkäsovellukset vähentävät kaupunkipyörien kokemaa vandalismia ja varastelua.

Kaupunkipyöräilyn haasteita kotimaisessa liikennekulttuurissa

Vaikka huomattavan moni kansallista historiaamme tunteva saattaakin huumorimielessä tunnustaa, että nimenomaan polkupyörä pelasti pitkistä välimatkoista tunnetun kotimaamme sisäsiittoisuudelta, on polkupyöräily ja varsinkin polkupyöräilijät monille ihmiselle enemmän verenpainetta lisäävä kuin sitä vähentävä ilmiö. Useiden sanomalehtien yleisönosastokirjoituksissa ja verkon mittaamattomilla keskustelupalstoilla esiintyy huomattavan taajaan jokseenkin suhteetonta polkupyörävastaisuutta ja toisinaan suoranaista polkupyöräraivoa. Näissä kannanotoissa holtittomasti ajavat ja liikennesäännöistä vähät välittävät pyöräilijät maalataan suurella pensselillä useimmiten vaaraksi muulle liikenteelle, niin autoilijoille kuin jalankulkijoillekin.

On tietysti totta, että tietyissä tapauksissa pyöräilyn mukanaan tuoma liikkumisen vapaus on omiaan kasvattamaan pyöräilyn vauhtia varsinkin, kun pyöräilijän itseluottamus kasvaa kokemuksen myötä. Liikenneturvakeskuksen arvioiden mukaan kasvanut työmatkapyöräily ei kuitenkaan ole kovin keskeistä liikenneturvallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna. Todellisissa ongelmatilanteissa taustavaikuttimina ovat useimmiten samat kuin muissakin liikenneturmissa, nimittäin alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen. Pyöräilyn aiheuttamat vaivat ovat siis usein liioiteltuja, mutta niitä on helppo ymmärtää, kun ajattelee kaupunkitilan kehitystä. Autoilun näkökulmasta kehitetyssä ympäristössä pyörä voi vaikuttaa odotuksien vastaiselta.

Kaupunkipyöräily on palvelus itselle ja ympäristölle

Kaupunkipyöräilyn suosion kehitystä voi nykyhetkestä käsin tarkastella lähes vääjäämättömänä kehityskulkuna, johon ovat vaikuttaneet huomattavan monet asiat. Kukaan ei nauti ruuhkassa istumisesta, joten ketterän liikkumisen hyvät puolet on helppo nähdä matkalla töihin. Samaan aikaan nykyaikainen työmaailma on entiseen verrattuna huomattavasti vähemmän fyysistä, joten pienien matkojen pyöräily tuo elämään paljon perään kuulutettua hyötyliikuntaa. Yleisen liikennetilanteen kehittymisen lisäksi jokainen automatka, jonka voi korvata pyöräilemällä on kumulatiiviselta arvoltaan huomattava ekoteko, joka säästää luontoa ja auttaa ympäristöä.

Millainen pyörä sopii kaupunkiin?

Kaupunkipyörät ovat erottamaton osa kaupunkimaisemaa ja liikkumismuotona pyöräilyn puolesta puhuu monta seikkaa. Kaupunkipyörä mahdollistaa nopean siirtymisen, eikä pyörästä aiheudu ympäristöhaittoja. Suhteellisen lyhyisiin matkoihin tarkoitettuina kaupunkipyörät itsessään eivät tavallisesti aiheuta tietynlaisia vaatimuksia, vaan kukin pyöräilijä voi valita sopivimman pyörän oman makunsa mukaan.

Kaupunkipyöriksi tosin usein valikoituu yksivaihteisia pyöriä, joissa ajoasento on pysty, jolloin esimerkiksi muun liikenteen havainnointi on helppoa. Monissa kaupungeissa vuokrattavat kaupunkipyörät myös sopivat ajo-ominaisuuksiltaan monenlaisille käyttäjille. Kaupunkipyöriä leimaakin yhteisöllisyys, ekologisuus, sekä helppo ja nopea liikkumistapa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*